مکمل خودرو آتش نشانی
مکمل خودرو آتش نشانی

پکیج مکمل خودروهای آتش‌نشانی

این پکیج با نصب در کابین ابزار خودروهای عملیاتی آتش‌نشانی، بدون نیاز به استفاده از سیستم انتقال قدرت (گیربکس و PTO)، مخزن دیگر مواد اطفایی و پمپ خودرو آتش نشانی، قادر به ارائه کارآمدترین ماده اطفایی به صورت مستقل می‌باشد. بدین ترتیب علاوه بر قابلیت اطفایی قبلی، این خودرو مجهز به سیستم CAFS می‌شود.