سیستم ثابت
سیستم ثابت
سیستم ثابت
سیستم ثابت
سیستم ثابت
سیستم ثابت

سیستم ثابت اتوماتیک و نیمه اتوماتیک CAFS

یک منبع تغذیه‌کننده CAFS است که به صورت از پیش تنظیم‌شده در داخل کانتین (محفظه کوچک قابل حمل) با ظرفیت ۵۰۰۰ لیتر آب و ۵۰۰ لیتر فوم می‌باشد. این سیستم مجهز به دستگاه‌های مناسب هشداردهنده است که در هنگام بروز حادثه، سیستم لوله‌کشی متصل به دستگاه کف ساز را فعال می‌کند. نحوه عملکرد سیستم ثابت اتوماتیک به این صورت است که کف مقاوم به حرارت، در شبکه لوله‌کشی اسپرینکلر فوم (با ظرفیت خروجی ۲ اینچ تا ۴ اینچ) جریان پیدا کرده و در کمترین زمان ممکن، کل منطقه تحت پوشش را در کنترل خود قرار می‌دهد.

انواع خروجی‌های سیستم ثابت اتوماتیک CAFS:

  • مانیتورهای هوشمند و نیمه هوشمند سقفی (Monitoring): اطفا موضعی قسمت‌های پرخطر
  • جعبه‌های آتش‌نشانی (CAFS Box): استفاده آتش‌نشان از شیلنگ‌های آتش‌نشانی
  • اسپرینکلر سقفی (Sprinkler): اطفا پاششی از سقف برای انبارها و خطوط تولید
  • رینگ فومینگ (Foaming): اطفا انواع مخازن و تانک‌های نگه‌داری مایعات قابل اشتعال