پکیج خودروهای واکنش سریع
پکیج خودروهای واکنش سریع
پکیج خودروهای واکنش سریع
پکیج خودروهای واکنش سریع

پکیج خودروهای واکنش سریع با ظرفیت سفارشی

با استفاده از این پکیج، انواع خودروهای وانت‌بار موجود در بازار، اعم از تک کابین و دو کابین با توجه به ظرفیت حمل بار و اندازه فضای بار، به صورت سفارشی مجهز به سیستم CAFS می‌شوند. این خودروها در دسته خودروهای آتش‌نشانی سبک قرار می‌گیرند.